چگونه هوش مصنوعی در حال تغییر بازار دیجیتال است؟

چگونه هوش مصنوعی در حال تغییر بازار دیجیتال است؟

ممکن است شما هنوز در جریان نباشید ، اما هوش مصنوعی (AI) به سرعت در حال تسخیر دنیای دیجیتال است. روز به روز گسترش می یابد و دنیای بازاریابی و تبلیغات نیز از این قاعده نیز مستثنی نیستند. اگرچه ایده هوش مصنوعی ممکن است شما را به سمت فیلم های علمی تخیلی یا روبات های آینده...